Sergé 1% - Sergé 5%

Standard jobbar WILMS med Sergé 5%-kollektionen, en serie glasfiberdukar (42 % glasfiber – 58 % PVC-beläggning), speciellt utvecklad för användning utomhus. Duken har den bästa hängprestationen bland alla kollektioner som finns tillgängliga på marknaden. Dessutom håller den i genomsnitt 90 % av värmen ute, den exakta procentsatsen beror på färgen.

Duken tål vatten, UV-strålning, kyla och värme och får rullas upp i vått tillstånd. Dessutom är vävnaden formfast mellan -35°c en 50°C och ej antändbar, brandklass M1.

Öppenhetsfaktorn, antalet hål i duken, uppgår till ungefär 5 %. Vid val av duk kan man ta hänsyn till vissa tillämpningar, även dessa är beroende på färgen. Rullbredden beror också på vilken färg som valts.

 

AS (αe,B): absorption (% solenergi som absorberas av duken)
Ju högre procentsats, desto mer energi absorberas av duken.Mörka färger absorberar mer energi och avger mer värme.

RS (ρe,B): reflexion (% solenergi som reflekteras av duken)
Ju högre procentsats, desto mer energi reflekteras av duken.

TS (τe,B): transmission (% solenergi som går genom duken)
Ju högre procentsats, desto mer energi går genom duken.

TV (τv,B): transmission av visuellt ljus (% ljus som går genom duken)
Ju lägre procentsats, desto bättre siktkomfort.

G/tote: solingångsfaktor vid utomhusanvändning
Mängden solenergi som går igenom det skyddade glaset. Ju lägre procentsats, desto lägre andel av den totala energin som kommer in.
Värdena baserade på skärm i kombination med dubbelglas.
Ju lägre procentsats, desto lägre andel av den totala energin som kommer in.

OF: Öppenhetsfaktor
Ju högre procentsats, desto mer transparent är duken. Mörka färger ger en bättre genomsyn än ljusa färger.

 

 Alla uppgifter utgör endast en indikation och är inte alltid uppdaterade. Färgerna kan avvika från de verkliga färgerna.

Kleuren SE